Rakkaudesta Elämään
- paratiisia luomassa
  ANNA-KRISTIINA VUORJOKI


Olen paratiisin puutarhuri maan päällä, niin kuin jokainen ykseydessä elävä ihmisolento. 
Olen myös sydänniittyjen puutarhuri. Ravitsen sydän- niittyjä ja kitken niityiltä mielen rikkaruohoja.

Minuus ilman itseen, sieluun, mieleen ja ruumiiseen samastumista. Sydän ilman rikkaruohoja? - Vapautta! Antautumista Itseen.

Toimin elämäni lisäksi paratiisin puutarhurina myös Rak- kauden maa-yhdistyksen puitteissa. Toimin vastuuhen-kilönä yhdistyksen paratiisin keidas Levon tila-hank-keessa.
 
Kirjoitan myös kirjoja. Kirjoittamalla palvelen rauhaa. Otan vastaan sähköposteja mikäli kaipaat kohtaamistuokiota sydänten ja mielen puutarhurin kanssa. En aseta palveluilleni hintoja. Sinä tunnet sydämessäsi minkä verran voit ja tahdot tukea toimintaani ja elämääni.

annakristiina.vuorjoki@gmail.com

Rakkauden maan paratiisin keidas hankkeesta löytyy tietoa sivulta: www.facebook.com/rakkaudenmaa