Rakkaudesta Elämään
- paratiisia luomassa
  ANNA-KRISTIINA VUORJOKI


Olen paratiisin puutarhuri maan päällä, niin kuin jokainen yhtä elämän kanssa oleva ihmisolento. 
Olen myös sydänniittyjen puutarhuri. Ravitsen sydän- niittyjä ja kitken niityiltä mielen rikkaruohoja.

Minuus ilman itseen, sieluun, mieleen ja ruumiiseen samastumista. Sydän ilman rikkaruohoja? - Vapautta! Antautumista alkuperäiselle Itselle.

Toimin elämäni lisäksi paratiisin puutarhurina myös Rak- kauden maa-yhdistyksen puitteissa. Toimin vastuuhen-kilönä yhdistyksen paratiisin keidas Levon tila-hank-keessa.
 
Kirjoitan myös. Kirjoittamalla palvelen rauhaa. 

Otan vastaan sähköposteja mikäli kaipaat kohtaamistuokiota sydänten ja mielen puutarhurin kanssa. En aseta palveluilleni hintoja. Sinä tunnet sydämessäsi minkä verran voit ja tahdot tukea toimintaani ja elämääni.

annakristiina.vuorjoki@gmail.com

Rakkauden maan paratiisin keidas hankkeesta löytyy tietoa sivulta: www.facebook.com/rakkaudenmaa